Kjem med fire oppmodingar for å unngå forureining

Tida for å legge ut flytebrygger nærmar seg.