Snart ferdig med takprosjekt som har kosta 14 millionar

– Sjølv om det er funne noko meir asbest i taket på Lindehuset, er det ikkje farleg å opphalda seg der, seier prosjektleiar i Odda kommune, Thomas Stødle Rasmussen.