Gå til sidens hovedinnhold

Mattilsynet kritiseres for forslag om flere rein i skrantesyke-utsatte områder

Artikkelen er over 3 år gammel

Mattilsynet har åpnet for økt reintall i skrantesyke-utsatte områder. Lokale grunneiere frykter smittespredning, men Mattilsynet vurderer risikoen som lav.

I sommer la Mattilsynet fram et tiltak om å utrydde villreinen i Nordfjella og redusere stammene av elg, hjort og rådyr i Nordfjella og Selbu-sonen. Målet var å redusere faren for spredning av Chronic Wasting Disease (CWD), eller skrantesyken.

Likevel har Mattilsynet åpnet for at antall tamrein i Trøndelag kan økes fra 4500 til 5200 dyr, selv om skrantesyke er påvist innenfor reinbeitedistriktets grenser.

Bekymret for smitte

– Tilsynet lar reintallet øke, mens vi må kutte. Det er useriøst, og vi frykter det går ut over viljen til å arbeide med CWD, sier Lars Olav Mogård, leder i Selbu utmarksråd, til Nationen.

På oppdrag fra Mattilsynet vurderte Vitenskapskomiteen i fjor tiltak for å hindre smitteoverføring. Rapporten til komiteen slo fast at smittefaren er tett knyttet til tettheten i flokken til både smittebærer og smittemottaker.

Store flokker i overlappende områder vil altså øke smittefaren, ifølge rapporten.

Mattilsynet avfeier kritikken

Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet, mener rapporten ikke har oppført tamreintettheten i Selbu-området som en viktig risikofaktor.

– Mattilsynet har derfor vurdert at reduksjon av tamreintettheten i Selbu-området ikke er av de viktigste tiltakene mot skrantesjuke, men vi er generelt skeptisk til at hjortedyrtettheten øker, ettersom det kan føre til et økt smittepress på lang sikt, sier han.

– Verken våre samarbeidspartnere eller næringen selv har gitt innspill om at tettheten av tamrein i Selbu-området er et stort problem. Fagmiljøene mener det mer sannsynlig at funnene i Selbu-sonen er en atypisk, mindre smittsom variant av skrantesjuke enn den vi står overfor i Nordfjella, legger Herikstad til.

Kommentarer til denne saken