Nasjonale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i lesing

Av

Jenter gjør det litt svakere på de nasjonale prøvene enn før. Kjønnsforskjellen er størst i regning.