Statnett forandrer planene i Skjeggedal: Vil koste 10-15 millioner mer

Som følge av innspill i høringsrunden til konsesjonssøknaden, søker Statnett nå NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om å endre plasseringen av transformatorstasjonen og tilhørende anlegg.