Regjeringa vil kutte årsverk i Ullensvang kommune: – Svært provoserande

I framlegget til statsbudsjettet foreslår regjeringa å erstatta dei 227 kommunale skattekontora med 56 statlege. I denne planen har både Voss og Norheimsund skattekontor, men ikkje Ullensvang.