Sidernæringa får tre millionar i støtte til forsking

Onsdag fekk Hardanger siderprodusentlag eit tilskot på tre millionar kroner til å forske på kva som er viktig for kvalitetssikring av sider.