Naboar har allereie varsla at dei vil klaga dersom politikarane går for dette

Onsdag skal kommunestyret ta stilling til planane om nye bygg på Solfonn Family Resort. Sameiget varslar allereie no at dei kjem til å klaga dersom det blir eit positivt vedtak.