Inger Johanne sitt ferieparadis er ein søppelplass - i jula skjedde det ho lenge har frykta

Inger Johanne Tveitaskog har lenge vore redd for å la barna ferdast ved tomta til gamle Solfonn motell. Grunneigar lovar no å rydda opp.