Tilrår vegljos for 2 millionar – går bort frå solceller

Artikkelen er over 1 år gammel

Saka om vegljos over Sekse er inne i siste runde. Rådmannen tilrår politikarane å velja ei løysing utan behov for ekstraløyvingar.