Bodil håpar heradet vil bidra i innspurten

Mange dugnadstimar er lagt ned for å få på plass Grannabryggjo. Bodil S. Nakkerud håpar at heradet vil vera med og bidra til at ein får kopla på vatn og kloakk.