Lova å hjelpa

Sjølv om Rv. 13 ikkje er øvst på NHO Vestland si prioriteringslista, lovar direktøren å støtta opp om arbeidet for å få betra vegen.