Her reinskar dei fjellsida, men andre stader manglar Vegvesenet langsiktige tiltak

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen håpar å verta ferdige med fjellrensken til jul. Kjem det mykje nedbør kan rv. 13 igjen verta stengd.