Måndag startar arbeidet med å fjerne baileybrua

Den nye søyla under riksvegbrua over Opo i Odda sentrum er no ferdig. Måndag startar vegvesenet fjerninga av baileybrua.