Det blir ikkje to ferjer mellom Jondal og Tørvikbygd i 2020

Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd får ikkje ei ekstraferje sommaren 2020.