Leitar etter jerven som drep

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens naturoppsyn leitar no etter jerven som over fleire år har gjort stor skade på sau i Hordaland.