Her får jentene minneprisen

OFK jenter 9 år fekk Erling Årekols Minnepris – 2019.