Endra vedtak om Valldalen

Eit samrøystes Røldal fjellstyre vedtok i fjor at dei ikkje skulle uttala seg om Valldalen. No har fleirtalet endra meining.