Røldal prestegard kan verta Røldal pilegrimsgard: – Interessant for Odda, meiner ordførar

Røldal sokneråd har i sendt brev til Odda kommune med oppmoding om kjøp av prestegarden i Røldal til pilegrimsføremål.