Årets drivstoffvinnar

VINNARKAKE: Dagleg leiar for Shell Røldal, Marianne Turtveit (29) kan jubla. Ho styrer den Shell-stasjonen her i landet med størst auke i drivstoffsalet frå 2015 til 2016. – Det skuldast den svært gode sommarsesongen i fjor, seier Marianne.  Foto: Privat

VINNARKAKE: Dagleg leiar for Shell Røldal, Marianne Turtveit (29) kan jubla. Ho styrer den Shell-stasjonen her i landet med størst auke i drivstoffsalet frå 2015 til 2016. – Det skuldast den svært gode sommarsesongen i fjor, seier Marianne. Foto: Privat

Av dei vel 400 Shell-stasjonane her i landet var det stasjonen i Røldal som hadde størst prosentvis auke i drivstoffsalet i fjor.

DEL

Fredag var det markering på stasjonen i Røldal med kaffi og kake til kundane. Sjølve prisen fekk stasjonen tildelt på bransjetreff i Budapest.

– Det må smaka å verta best i landet. Gratulera med pris!

– Takk! Det er kjekt, svarar Marianne Turtveit (29), dagleg leiar for Shell Røldal.

Ho er ikkje i tvil om at trafikkauke i form av den store sommartrafikken i fjor er årsaka til den store salsauken på drivstoff.

Lang sommarsesong

– Sommarsesongen varte jo heilt frå mai og til langt utover hausten i fjor med Trolltunga og alt som er, seier ho.

Ho trur òg ein medviten prisstrategi frå Shell med ikkje meir enn 40 øre over stasjonane på Haugalandet, har fungert godt.

I vest er det Kyrping som har den næraste Shell-stasjonen. I aust er det Edland.

Familieeigd stasjon

Familien Turtveit har hatt forhandlarstasjon dei siste 26 åra, og verkstad og bilberging dei siste 30 åra.

– Ein kjenner litt ekstra på det då, meiner Marianne.

Ho har vore mykje på stasjonen opp gjennom åra.

Bror til Marianne driv verkstad og faren Ove driv mest med bilberging.

Marianne har hatt rolla som dagleg leiar for bensinstasjonen i fleire år no, og har delteke på bransjetreff fleire gonger. Først var ho alltid yngst, men no møter ho stadig fleire jamaldrande.

– Fire-fem-hundre personar reiser på desse treffa. Der møter ein kollegaar. Det er kjekt. Shell kallar dei Kick off, fortel ho.

Marianne fekk overlevert prisen i Budapest for om lag 14 dagar sidan.

Auke i butikken òg

Stor auke i sommartrafikk og turiststraum mot fjordane i vest, førte òg til auke i butikksalet, slik at både butikk og drivstoff fekk seg eit jump oppover.

På stasjonen er dei fire faste som jobbar skift, åleine i periodar, men fleire samtidig i feriar og utfartshelgar.

Når Rogaland har ferie merkar ein det godt i Røldal.

– Då er det alltid mykje folk rundt i bygda, seier Marianne.

Ho jobbar mykje med å halda butikken full av varer, skiftplanar og nye kampanjar.

– Det er kjekt å jobba med folk. Det blir aldri like dagar, seier ho på telefon frå stasjonen i Haukelivegen 34.

Artikkeltags