Borge vil samla kreftene om riksveg 13

Ordførar Solfrid Borge (Sp) informerte formannskapet om at ho kjem til å krevja fortgang i rassikringsmidlar til riksveg 13.