Plutseleg losna steinane i bratthenget over byggefeltet. No er NVE sin rapport etter raset ferdig

25. juni brasa steinane nedover Freimslia, og stoppa 200 meter frå byggefeltet. Denne månaden fekk Odda kommune tilsendt NVE sin rapport, som slår fast at Freim er «tilstrekkeleg trygt».