Posten flyttar: - Vi får meir eigna lokale til det vi skal driva med

Posten flyttar frå Odda Kjøpesenter og inn i nytt lokale på Holmen. - Det vi har i dag er ikkje praktisk lenger, seier Vidar Solvi.