Fryktar å mista både arbeidsplassar og tilbod ved trafikkstasjonen

Representantane i kommunestyret er samde: Forslaget om å redusera trafikkstasjonen i Odda er uakseptabelt.