Onsdag må politikarane ta stilling: Skal det bli søndagsopne butikkar i Odda?

Onsdag avgjer kommunestyret om dei vil be Fylkesmannen definera Odda som ein typisk turiststad, og opna for at butikkar kan vera opne på søndagar.