Markert auke i klager på politiet

Av

Mengde klager som politiet har fått dei siste åra, viser ein tydeleg auke. I fjor fekk dei 1.047 klager, ein auke på 16 prosent frå året før.