Blåste raudt på alkometeret

Ein sjåfør blei stoppa på Seljestad og køyrt til lensmannskontoret søndag.