Gullår for gullregn: Den er både giftig og svartelistet

Den er gul, vakker og villig – men giftig. Veldig giftig. Og svartelistet.