Ikkje alle som stiller til val synest parkeringsavgifta er ein god idé

Kommunestyret i Odda stemte for å oppretta Odda parkering AS for å handheva parkeringa i Odda. Ikkje alle partia som stiller til val i Ullensvang kommune meiner dette var ein god idé.