Skadane haustflaumen gjorde kom overraskande på - så mykje har det kosta

Tysdag hadde NVE og Odda kommune sluttsynfaring etter arbeidet som er gjort i Opo etter skader frå flaumen i oktober.