Desse får eigedomsskatt i den nye kommunen

Fellesnemnda i Ullensvang kommune har fatta vedtak om at det skal skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedomar.