Trur kommunen kan balansere budsjettet, men tilrår endringar

Rådmannen rår politikarane til å gjere små endringar i Jondal kommune sitt årsbudsjett for 2019.