Gult lys for økonomien i Ullensvang

Økonomisjef Anne Erdal i Ullensvang herad orienterte sist månad heradsstyret om status for økonomi.