Vil ikke foreslå kutt i årsverk, men varsler tøffe prioriteringer

Prosjektleder Ole-Jørgen Jondahl legger torsdag fram rådmannen sitt budsjettforslag for Ullensvang kommune 2020.