- Språksituasjonen i Ullensvang og Odda har ein historie

Av