Nøgd med lokal innsats

Om innsamlinga til TV-aksjonen vert sett saman med innbyggjartalet er Jondal og Eidfjord dei rausaste i vårt område.