Kamp om fjellstyret

Ullensvang fjellstyre krev eit forsterka fjellstyre etter kommunesamanslåinga. Dei ønskjer og at det vert lagt føringar på geografisk representasjon, og håpar denne vil spegla dagens styrkefordeling.