– Eg er skremt

Lokale fjellstyre stiller spørsmål om habiliteten til sakshandsamaren i Miljødirektoratet som avviste klagen deira om det store bukkeuttaket i jakta.