Her var det nesten femti prosent felling i reinsjakta

Oddingen Oddmund Viskjer Eide med sin første bukk

Oddingen Oddmund Viskjer Eide med sin første bukk Foto:

DEL

Odda fjellstyre og Ullensvang fjellstyre kan melda om god reinsjakt på Hardangervidda i år. Oddingane felte 90 av dei 191 bukkane dei hadde løyve til.

Dette gir ein fellingsprosent på 47,1.

Det vart felt 110 dyr av Ullensvang sin kvote, og dette gir ein fellingsprosent på 28,8. Ullensvang disponerer også fellingsløyve på Eidfjord statsallmenning sør for Lågen. Her vart det felt 18 bukkar, som samla gir 29,8 prosent felling.

Artikkeltags