Førarar av tunge køyretøy har vanskar med å finna kvilestader då turistar opptek plassane

Som førar av tunge køyretøy må ein ta lovpålagde pausar og ikkje køyra for lenge. Å finna kvilestader er derimot vanskeleg her i distriktet på sommarsesongen, då bubilar og bilar med campingvogner opptek plassane.