I løpet av året skal alle norske husstander ha fått skiftet ut sin gamle strømmåler, med en ny "smart" strømmåler (AMS).

Men til tross for at over 7 av 10 allerede har fått ny strømmåler, og en kostnad på rundt 10 milliarder kroner, viser det seg at folk ikke vet hvorfor dette skjer, skriver Nettavisen.

I en undersøkelse fra Ipsos på vegne av Hafslund-eide Norgesenergi sier bare 41 prosent at de vet hvorfor strømmåleren installeres.

Bare 9 prosent som sier de har en svært god forståelse av hvorfor.

- Myndighetene og nettselskapene har ikke lykkes med å forklare strømkundene hvorfor smart strømmålere må installeres, sier leder for privatmarkedet i Norgesenergi, Geir Jørgensen, til Nettavisen.

- Vi som strømselskap har i mange år snakket om strømsparing. Det er viktig for miljøet og er i tillegg lønnsomt. Innsikten kundene får i eget forbruk gjennom AMS kan på sikt bidra til reduksjon i forbruk og dermed lavere strømregning. Men det er svært viktig at myndigheter og nettselskaper kommuniserer grunnlaget for beslutningene som er tatt. Det gjør prosessen enklere og skaper minst mulig støy for kundene, sier han.

Tror folk vil forstå mer etter hvert

I en uttalelse til undersøkelsen sier NVEs seksjonsleder Guri Grøtterud at hun tror forståelsen vil stige når nye funksjoner etter hvert lanseres:

- I utrullingsfasen er det nettselskapene som er kundens første kontaktpunkt ved spørsmål om målerne, de har derfor et ansvar for å gi kundene informasjon om målerne og om utrullingen. Vi forventer at kunnskapen om de nye målerne vil øke etter hvert som det kommer tjenester strømkundene kan ta i bruk, sier Grøtterud.

Hvorfor får du smarte strømmålere?

Det er i all hovedsak to årsaker til at du får ny strømmåler.

  • Du skal betale riktig pris, ikke en gjennomsnittspris
  • Du skal straffes økonomisk for å bruke mye strøm på «feil» tidspunkt, slik at nettselskapene skal slippe å oppgradere strømnettet

1. Strømprisen kan variere svært mye fra time til time, og med gamle målere finnes det ingen mulighet til å vite når du faktisk bruker strøm. En vet bare at du har brukt en gitt strømmengde mellom de to siste gangene du leste av strømmåleren.

 

Utviklingen av strømprisen gjennom et døgn varierer betydelig - og kan i de verste tilfellene være 6-7 ganger så høy i de travleste periodene.

Strømselskapene må dermed "gjette" på når du bruker strøm. Det regnes derfor ut en "vektet" gjennomsnittspris mellom hver gang du leser av måleren din - og du betaler ikke derfor for det faktiske forbruket ditt.

Utbygging av stadig mer vind- og solkraft, vil dessuten sørge for at svingningene vil bli betydelig større i fremtiden. Det kan bety dyrere strøm når det er overskyet og vindstille, men billig strøm når det blåser på en skyfri dag.

Ved å vite når du du bruker strøm så skal du få mer riktig regning, og høye pristopper skal presse deg til å flytte strømforbruket ditt til billigere perioder.

Vil at du skal flytte forbruket ditt

2. Det andre er at nettselskapene ikke ønsker å bruke masse penger på å oppgradere strømnettet til å takle fremtidens strømutfordringer.

I følge NVE må strømnettet moderniseres for om lag 140 milliarder kroner frem mot 2025 for å møte morgendagens energibehov.

For eksempel er ikke strømnettet laget for at alle skal komme hjem og lade elbilene sine samtidig som de lager middag med induksjonsplater og skrur opp varmen i sprengkulda.

De ønsker i stedet at strømkundene skal flytte strømforbruket sitt  til når det er mer ledig kapasitet.

De nye strømmålerne skal nemlig ikke bare rapportere nøyaktig når du bruker strøm, men også hvor høy belastning (effekt) du legger på nettet. Det utvikles nå en ny måte å beregne nettleien på som skal gjøre det dyrt å bruke mye strøm samtidig, og gjøre det billigere å fordele strømforbruket utover døgnet.

Det handler for eksempel om å ikke lade elbilen samtidig som du lager mat og har satt på vaskemaskin og tørketrommel.

Håpet at kundene skal flytte strømforbruket fra perioder med høy pris og høy belastning i strømnettet - til perioder med lav pris og lav belastning. Dermed slipper strømselskapene å oppgradere sitt nett - som igjen vil gi høyere nettleie.