Lokale eldsjeler har i over 20 år halde ved like banane. No håpar dei kommunen ser verdien

Tennisgruppa i Odda Idrettslag håpar at Odda kommune også vil vurdera deira dugnadsinnsats på ein økonomisk måte.