- Har du derimot dårleg samvit og føler deg treft, bør du snarast ordne opp etter deg

Av

Dette skrivet om ferdsel og hærverk i Valldalen heng på Handelslaget i Røldal.