Forarbeidet til støyping av ny brupilar er i gang

Det nye fundamentet er på plass og førebuinga til støypinga av ein ny pilar er i gang ved riksvegbrua over Opo.