Etterlyser opplysingar frå jegarar

Veterinærinstituttet har fått inn mange CWD-prøvar der det berre er opplyst at dyret er felt i Odda eller Ullensvang. No ber ein jegerane om å oppdatera informasjonen.