Vil splitte opp Hardanger tingrett

For Hardanger tingrett er det foreslått en deling av rettskretsen, slik at kommunene Kvam, Ulvik og Eidfjord blir en del av rettskretsen til Hordalandtingrett, mens Ullensvang kommune blir en del av rettskretsen til Haugaland og Sunnhordland tingrett.

For Hardanger tingrett er det foreslått en deling av rettskretsen, slik at kommunene Kvam, Ulvik og Eidfjord blir en del av rettskretsen til Hordalandtingrett, mens Ullensvang kommune blir en del av rettskretsen til Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Domstolskommisjonen vil kutte antallet tingretter fra 60 tingretter til 22 og stenge over halvparten av landets rettslokaler. For Hardanger tingrett sin del er forslaget å dele rettskretsen.

DEL

Tirsdag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

– I dag er det 100 domstoler i første og andre instans. Det er seks lagmannsretter 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall selvstendige domstoler, som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse kvalitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte framtiden, sa Svendsen.

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og samlet i de større byene.

– Kommisjonen anser det som viktig at uavhengig domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten, men da må kvaliteten være høy og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

I noen av tingrettene som foreslås nedlagt, ønsker kommisjonen å opprettholde en avdeling med kun rettslokaler. Forslaget går ut på at antall rettssteder reduseres til 27.


For Hardanger tingrett er det foreslått en deling av rettskretsen, slik at kommunene Kvam, Ulvik og Eidfjord blir en del av rettskretsen til Hordalandtingrett, mens Ullensvang kommune blir en del av rettskretsen til Haugaland og Sunnhordland tingrett.

- De som i dag er tilsatt ved Hardanger tingrett, inngår i Hordaland tingrett i oversikten, heter det i rapporten.

- Dumt å splitte

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad, reagerer på forslaget.

- I Hordaland har to av våre mindre tingretter selv tatt initiativ til å bli større og mer robust. Da er det dumt å se vekk i fra det og splitte opp. Jeg heier på sammenslåing av Sunnhordland og Hardanger, og synest det er en god idé, sier han.

Han mener de to områdene har mye til felles, og at en frivillig sammenslåing vil gagne begge.

- Det må bli slutt på at staten skal tildele areal fra Sunnhordland for å styrke Haugalandet. Sunnhordland er i Vestland fylke, og da Rogaland valgte å stå utenfor er det unaturlig at staten bruker deler av Vestland for å skape større fagmiljø i deler av Rogaland, mener han.

Njåstad er glad for at statsråden er tydelig på at han ikke tar stilling til forslaget fra domstoladministrasjonen, men vil ha en bedre prosess.

- Her er det viktig at regionene fremdeles står på og formidler det de har gjort. Eventuelle endringer vil også bli lagt frem for Stortinget, så det er mange muligheter til å påvirke dette i riktig retning, sier han.

Jobber videre

- Vi har vår strategi knytt til Sunnhordland og Hardanger Tingrett, og jobber vidare med det, sier ordførar i Odda, Roald Aga Haug (Ap).

I møte med justisministeren skal de ha fått gode tilbakemeldinger på den samarbeidsavtalen de to tingrettane har inngått.

- Vi mener vi har hatt konstruktive samtaler med ministeren, som har sagt han vil ta stilling til lokalisering på et senere tidspunkt. Vi hadde jo håpet at domstolkommisjonen ville lagt seg på en mer desentralisert struktur, men dette skal gjennom en bred høringsrunde, og vi har tro på at vår løsning er både god og framtidsrettet, sier Aga Haug.

Dette er saka

  • Heile domstolsstrukturen er for tida under omlegging. Eit regjeringsoppnemnt utval skal i oktober levera ei utgreiing med forslag til ny organisering og til kor mange domstolar vi skal ha her i landet.
  • Truleg vert det langt færre tingretter enn i dag.
  • Politikarar og tilsette i Hardanger har lenge frykta for framtida til Hardanger tingrett og har inngått eigne avtalar og hatt samtalar med Sunnhordland om ei mogeleg samanslåing. Håpet er å behalda dagens struktur og tenester.
  • Fredag vart det vedteke at Sunnhordland får felles leiing med Haugaland.
  • Dette påverkar ikkje Hardanger tingrett i dag, men blir av fleire oppfatta som ytterlagera press på tingretten i Hardanger.
  • Utvalet skal 1. oktober leggja fram forslaget til ny organisering. 


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken