Dette meiner reiselivet blir viktig framover

Tysdag var direktør for Fjord Norge i Odda. Reiselivet lokalt håpar selskapet vil bli ein sentral del i satsinga vidare.