– Jeg sitter med en «stille før stormen»-følelse

Rådmannens budsjettforslag for 2019 legger ikke opp til store budsjettkutt, men kommunen vil fortsette å tjenestetilpasse drifta.