– Vi har eit ansvar for å sikre helse og livskvalitet. Det er den eine sida av denne saka, på den andre sida har vi det som mange ser på som rasering av ei verna elv

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter fleire timar med debatt vedtok eit fleirtal på 20 mot sju representantar at Odda kommune sender eit høyringssvar som tilrår at NVE gir SKL konsesjon.