Her skulle det bli ny gangbru i år. No er prosjektet lagt på is

Det blir ikkje bygd ny gangbru over elveosen i Odda i 2020. Prosjektet er no lagt på is.